seat

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  ALHAMBRA »  1.8/4    150  1998  G  5303-988-0022  06A 145 703C  K03 
  ALHAMBRA »  1.8/4    150  2000  G  5303-988-0049  06A 145 704H  K03 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    90  1995  D  5303-988-0006  028 145 701J  K03 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    90  1997  D  454083-0001  028 145 701Q  GT1544S 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    110  1996  D  454183-0001  028 145 702E  GT1749V 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    110  1997  D  701855-0001  028 145 702P  GT1749V 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    110  1999  D  454183-0003  028 145 702E  GT1749V 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    110  1999  D  701855-0002  028 145 702S  GT1749V 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    110  2003  D  454183-0004  028 145 702E  GT1749V 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    110  2003  D  701855-0005  028 145 702P  GT1749V 
  ALHAMBRA TDI »  1.9/4    115  2003  D  701855-0006  028 145 702S  GT1749V 
  ALTEA TDI »  1.9/4  R4  105  2005  D  751851-0001  038 253 016K  GT1646V 
  ALTEA TDI »  1.9/4  R4  105  2005  D  751851-0002  038 253 016K  GT1646V 
  ALTEA TDI »  1.9/4  R4  105  2006  D  751851-0003  03G 253 014F  GT1646V 
  AROSA TDI »  1.2/3    60  1999  D  700960-0001  045 145 701A  GT1541V 
  AROSA TDI »  1.2/3    60  1999  D  700960-0002  045 145 701D  GT1541V 
  AROSA TDI »  1.2/3    60  1999  D  700960-0003  045 145 701E  GT1541V 
  AROSA TDI »  1.2/3    60  2001  D  700960-0005  045 145 701E  GT1541V 
  AROSA TDI »  1.2/3    60  2002  D  700960-0008  045 145 701E  GT1541V 
  AROSA TDI »  1.2/3    60  2003  D  700960-0011  045 145 701E  GT1541V 
  AROSA TDI »  1.4/3    75  2002  D  733783-0004  045 253 019D  GT1544S 
  AROSA TDI »  1.4/3    75  2003  D  733783-0007  045 253 019D  GT1544S 
  CORDOBA TDI »  1.9/4    90  1997  D  454083-0001  028 145 701Q  GT1544 
  CUPRA D »  1.9/4    160    D  742614-0001  038 253 016Q  GT1749V 
  CUPRA D »  1.9/4    160  2004  D  742614-0002  038 253 016Q  GT1749V 
  CUPRA D »  1.9/4    160  2006  D  742614-0003  038 253 016Q  GT1749V 
  IBIZA CUPRA »  1.8/4    155  1999  G  5303-988-0045  06A 145 704K  K03 
  IBIZA CUPRA »  1.8/4    180  2003  G  5303-988-0082  06A 145 713E  K03 
  IBIZA SPORT »  1.9/4    160    D  742614-0001  038 253 016Q  GT1749V 
  IBIZA SPORT »  1.9/4    160  2004  D  742614-0002  038 253 016Q  GT1749V 
  IBIZA SPORT »  1.9/4    160  2006  D  742614-0003  038 253 016Q  GT1749V 
  IBIZA TD »  1.9/4    75  1993  D  5303-988-0003  028 145 701R  K03 
  IBIZA TD »  1.9/4    75  1993  D  5314-988-7009  028 145 703E  K14 
  IBIZA TDI »  1.9/4    90  1997  D  454083-0001  028 145 701Q  GT1544 
  IBIZA TDI »  1.9/4    90  1998  D  703674-0001  045 145 701F  GT1544 
  IBIZA TDI »  1.9/4    100  2002  D  5439-988-0003  038 253 019P  KP39 
  IBIZA TDI »  1.9/4    130  2001  D  5439-988-0005  038 253 019H  KP39 
  IBIZA TDI »  1.9/4    130  2001  D  5439-988-0012  038 253 016S  KP39 
  LEON »  1.8/4    180  2000  G  5303-988-0052  06A 145 704T  K03 
  LEON TDI »  1.9/4    90  1999  D  5303-988-0015  038 145 701D  K03 
  LEON TDI »  1.9/4    110  2000  D  701854-0002  028 145 702N  GT1749V 
  LEON TDI »  1.9/4  PD UI  115  2000  D  713672-0003  038 253 019G  GT1749V 
  LEON TDI »  1.9/4  PD UI  150  2001  D  721021-0001  038 253 016G  GT1749V 
  LEON TDI »  1.9/4    160  2004  D  742614-0002  038 253 016Q  GT1749V 
  LEON TDI »  1.9/4    160  2006  D  742614-0003  038 253 016Q  GT1749V 
  TOLEDO »  1.9/4    75  1992  D  465577-0001  028 145 703B  TBO261 
  TOLEDO TD »  1.9/4    75  1991  D  5314-988-7009  028 145 703E  K14 
  TOLEDO TD »  1.9/4    75  1993  D  5303-988-0003  028 145 701R  K03 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    75  1994  D  454065-0002  028 145 701S  GT1544 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    90  1995  D  454083-0001  028 145 701Q  GT1544 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    90  1995  D  5303-988-0006  028 145 701J  K03 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    90  1997  D  454083-0002  028 145 701Q  GT1544 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    90  1999  D  5303-988-0015  038 145 701D  K03 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    110  1997  D  454161-0001  028 145 702D  GT1749V 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    110  1998  D  454161-0003  028 145 702D  GT1749V 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    115  2000  D  712968-0001  038 253 019L  GT1749V 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    115  2000  D  712968-0002  038 253 019L  GT1749V 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    115  2002  D  712968-0003  038 253 019L  GT1749V 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    115  2003  D  712968-0004  038 253 019L  GT1749V 
  TOLEDO TDI »  1.9/4    115  2003  D  712968-0006  03G 253 016P  GT1749V