scania-ter

Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  »  8800  DSC9 Euro III        703012-0002  1412938  GT3782 
  »  8800  DSC9 Euro III        703012-0003  1412937  GT3782 
  »  8800  DSC9 Euro III        703012-0004  1412938  GT3782 
  »  8800  DSC9-01 Euro 3        703013-0006  1501657  GT3782 
  »  8800  DC9-01 Euro III    1999    703012-0006  1524882  GT3782 
  »  8800  DC9-01 Euro III    1999    703012-0008  1766747  GT3782 
  »  9000  DSC9-13    1997    452163-0003  1372848  GT4082 
  »  9000  DSC9-11        452232-0009  1405655  GT4082 
  »  9000  DSC9        452232-0011  1423027  GT4082 
  »  9000  DSC9-11        452286-0001  1400414  GT4082 
  »  9000  DSC9        452286-0002  1400414  GT4082 
  »  9000  DSC9-11        452308-0003    GT4082 
  »  9000  DSC9-12    1998    452309-0004    GT4082SN 
  »  9000  DC9-03    1999    452311-0002    GT3782 
  »  9000  DSC9        465878-0002  323759  TA4501 
  »  9000  DSC9-11        452232-0005  1386402  GT4082 
  »  9000  DSC9        452232-0010  1423026  GT4082 
  »  9000  DS109        452304-0001    GT4082S 
  »  9000  DS109        452304-0002    GT4082S 
  »  9000  DS9        466616-0005  378528  TO4E06 
  »  10640  DC11-07    1999    709574-0001    GT4288 
  »  10640  DC11-07    1999    709574-0002    GT4288 
  »  10640  DC11-03    2000    709574-0004  1449890  GT4288 
  »  11020  DS11        465990-0007  532530  TV6114 
  »  11020  DS11        465990-0008  537069  TV6114 
  »  11020  DS11        465990-0009  537408  TV6114 
  »  11020  DS11        465990-0011  520320  TV6114 
  »  11020  DS11        465990-0012  543063  TV6114 
  »  11020  DS11        466104-0001  330962  TA4504 
  »  11020  DS11        466104-0011  330962  TA4504 
  »  11020  DS11-34        465213-0001    TA4536 
  »  11020  DSC11        466950-0001  1111068  TA4516 
  »  11700  DC12-03        3591167  1423034  HX50 
  »  11700  DSC12        703072-0003  1412299  GT4288N 
  »  11700  DSC11-75    1998    452109-0007  1423029  GT4288 
  »  12000  OSC12    2001    721329-0001  1454727  GT4082 
  »  14020  DS14        466120-0004  520294  TV7704 
  »  15600  DC16    2001    722094-0001    UTV7514 
  »  8870  DI Euro3    2004    739542-0001  1852680  GTA4082B 
  »  8870  DI    2007    763262-0002  1852530  GTA4082B 
  »  15800  DC16-19 Euro5    2008    779359-0001  1789394  GTA4702B 
  110 »  11020  DS11        53450  189975  4LE 
  110 »  11020  DS11        53994  223620  4LEK 
  110 »  11020  DS11        54937  318040  4LGK 
  110S »  11000  DS11        181766    4LEK 
  110S »  11000  DS1        181799  189975  4LE 
  111 »  11020  DS11    1977    5232-988-3276  301250  4LGZ 
  111 »  11020  DS11    1977    3500403  279135  4LGK 
  111 »  11020  DS11    1974    5232-988-3274  301249  4LGZ 
  111 »  11020  DS11    1974    5232-988-3275  257747  4LGZ 
  112 »  11020  DSC11    1987    311425    4LGZ 
  112 »  11020  DSC11        311522    4LGZ 
  112 »  11020  DS11        312043  375500  4LGZ 
  112 »  11020  DSC11        3504412  322668  4LGK 
  112 »  11020  DSC11-22        3537639  1378567  HX50 
  112 »  11020  DS11    1979    5232-988-5601  207303  4LE 
  112 »  11020  DS11    1980    5232-988-3284  307371  4LGZ 
  112 »  11020  DS11    1980    5232-988-3286  307372  4LGZ 
  112 »  11020  DS11    1980    182296  310582  4LGZ 
  112 »  11020  DS11    1982    310005  332349  4LGZ 
  112 »  11020  DS11    1982    186586  318041  4LGZ 
  112 »  11020  DSJ11        3503327  305762  4LGK 
  113 »  11020  DS11    1979    310957  375500  4LGZ 
  113 »  11020  DS11    1987    311634  1105169  4LGZ 
  113 »  11020  DS11    1987    311704  1107067  4LGZ 
  113 »  11020  DSC11    1988    311705  1107068  4LGZ 
  113 »  11020  DS11    1988    311990  1107067  4LGZ 
  113 »  11020  DSC11    1988    311991  1107068  4LGZ 
  113 »  11020  DS11-36        312283  1115749  S3A 
  113 »  11020  DSC11-18        313970  115752  S3A 
  113 »  11020  DSC11-17        3528016  1116196  H2D 
  113 »  11020  DSC11-79        3537564  1375587  HX50 
  113 »  11020  DS11-78        465213-0004  1677955  TA4536 
  113 »  11020  DSC11-17    1989    466950-0002  1115752  TA4516 
  113 »  11020  DSC11-22        HX50  3537639   
  113 »  11020  DS11-34        198623  1114891  S3A 
  113 »  11020  DSC11-30        313969    S3A 
  113 »  11020  DS11    1989    311023  1115567  S3A 
  113 »  11020  DSC11    1991    312267  1319894  S3A 
  113 »  11020  DSC11    1991    312823  1324420  S3A 
  113 »  11020  DSC11    1991    312824  1324421  S3A 
  113 »  11020  DSC11    1991    312825  1324422  S3A 
  113 »  11020  DSJ11        3504412  366801  4LGK 
  113 »  11020  DSJ11        3503327  305762  4LGK 
  113 »  11020  DSC11-18        3525517  1116193  H2D 
  113 »  11020  DSC11-21    1991    313063  1319894  S3A 
  113 »  11020  DSC11        3528650  1322999  H2D 
  113 »  11020  DSC11        3528941  1319359  H2D 
  113 »  11020  DSC11        3533616  1350752  H2D 
  113 »  11020  DTC11        3528525  1332210  H2S 
  113 »  11020  DTC11        3536258  1368734  H2S 
  124 »  11020  DSC11-75    1995    452109-0003  1388059  GT4288 
  124 »  11020  DSC11-80    1995    452109-0001  1388059  GT4288 
  124 »  11700  DSC12        3536749    HX50 
  124 »  11700  DSC12-05    1995    703072-0001  1412299  GT4288N 
  124 »  11700  DSC12-05    1995    703072-0002  1412300  GT4288N 
  124 »  11700  DSC12    1995    452109-0006  1423038  GT4288 
  124 »  11700  DSI12-01        3590810  1409517  HX50 
  124 »  11700  DSC12-03    1995    703072-0001  1412299  GT4288N 
  124 »  11700  DSC12-01    1995    703072-0002  1412300  GT4288N 
  124 »  11700  DSC12-02    1995    703072-0001  1412299  GT4288N 
  124 »  11700  DSC12-02    1995    703072-0002  1412300  GT4288N 
  124 »  11700  DSC12-01        3538495  1384333  HX50 
  124 »  11700  DSC12-01        3591777  1423036  HX50 
  124GB-360 »  11700  DSC12        452109-0006  1423038  GT4288 
  133 »  11020  DS11    1987    311990  1105169  4LGZ 
  140 »  14020  DS14        53499  170795  4HD 
  141 »  14020  DS14        55277  261228  4LGK 
  141 »  14020  DS14    1978    5232-988-7410  292070  4LGZ 
  141 »  14020  DSC14-03    1983    3518687  1104009  4LGK 
  142 »  8000  DS8        181793  202665  3LD1 
  142 »  14000  DS14        465990-0001  261274  TV6114 
  142 »  14000  DS14        465990-0002    TV6114 
  142 »  14000  DS14        465990-0004  532531  TV6114 
  142 »  14000  DS14        53499  170795  4HD 
  142 »  14000  DS14        54458    4HD 
  142 »  14000  DS14        54459    4HD 
  142 »  14000  DS14        54681  245580  4HD 
  142 »  14000  DS14        54682  245582  4HD 
  142 »  14000  DS14        54735    4LGK 
  142 »  14000  DS14        54801    4LGK 
  142 »  14000  DS14        54889  253978  4HD 
  142 »  14020  DS14-16        466120-0001  330963  TV7704 
  142 »  14020  DS14        466120-0002  520263  TV7704 
  142 »  14020  DSC14-03    1980    3503044  519518  4LGK 
  142 »  14020  DSC14-03    1983    3518687  328579  4LGK 
  142 »  14020  DSC14    1988    3527192  1115430  4LGK 
  143 »  14020  DSC14-10        3528588  1303809  H3B 
  143 »  14020  DSC14        3530548  1318460  H3B 
  143 »  14020  DSC14A        3533210  1340416  H3B 
  143 »  14020  DSC14        3533212  1342985  H3B 
  143 »  14020  DSC14-03    1980    3503044  329949  4LGK 
  143 »  14020  DSC14        3533988  1356694  H3B 
  143 »  14020  DSC14-13        3533023  1384862  HX60 
  143 »  14020  DSC14-13        3533973  1384862  HX60 
  144 »  14020  DSC14    1995    3591830  1423020  HX60 
  144 »  14020  DSC14-15        452165-0001  1383416  TV7514 
  144 »  14020  DSC14-15        452165-0002  1411414  TV7514 
  144 »  14020  DSC14-15    1998    452165-0003  1423019  TV7514 
  164 »  15600  DC16-04    2003    715735-0014  1753588  GTA4702 
  164 »  15600  DC16-06    2005    715735-0016  1756218  GTA4702 
  164 »  15600  DC16-09    2005    715735-0017  1756220  GTA4702 
  164 »  15600  DC16    2001    715735-0001    GTA4702 
  164 »  15600  DC16-05    2005    715735-0016  1756218  GTA4702 
  164 »  15600  DC16-01    2000    3594549  1446732  HX60W 
  164 »  15600  DC16-03    2003    715735-0013  1753587  GTA4702 
  164 »  15600  DC16-08    2005    715735-0015  1756217  GTA4702 
  164 »  15800  DC16-09    2005    715735-0017  1756220  GTA4702B 
  164 »  16000  DT16-02    2000    3597488  1489615  HX60 
  80 »  8000  DS8        408850-0001  230323  TO4B20 
  80 »  8000  DS8        53368  202665  3LD1 
  81 »  8000  DS8-1        465820-0001  257232  TO4B55 
  81 »  8000  DS8-1        465820-0002  257232  TO4B55 
  82 »  8000  DS8        181786    3LD 
  82 »  8000  DS8        408850-0002  243084  TO4B20 
  82 »  8000  DS8        408850-0003  346230  TO4B20 
  82 »  8000  DSI8        465744-0004  355969  TO4B88 
  82 »  8000  DS8        50935    3LD 
  82 »  8000  DS8        54456  202665  3LD1 
  82 »  8000  DS8-1        465820-0001  257232  TO4B55 
  82 »  8000  DS8-1        465820-0002  257232  TO4B55 
  820 »  10640  DC11-03    2000    709574-0003    GT4288 
  85 »  8000  DS8    1982    465744-0001  309511  TO4B88 
  85 »  8000  DS8    1982    465744-0002  310072  TO4B88 
  85 »  8000  DS8    1982    465744-0003  312081  TO4B88 
  85 »  8000  DS8-1        465820-0001  257232  TO4B55 
  85 »  8000  DS8-1        465820-0002  257232  TO4B55 
  86 »  8000  DS8    1982    465744-0001  309511  TO4B88 
  86 »  8000  DS8    1982    465744-0002  310072  TO4B88 
  86 »  8000  DS8    1982    465744-0003  312081  TO4B88 
  92 »  9000  DSC9    1987    3528621  1341985  H1E 
  92 »  9000  DSC9    1990    466616-0010  1317655  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9    1990    466616-0011  571590  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9        466616-0012  1317654  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9        466616-0013  1317660  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9        466616-0015  1351127  TO4E06 
  92 »  9000  DS9-40        466616-0004  370090  TO4E06 
  92 »  9000  DS9-02    1987    466616-0003  370090  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9-01        310306  349272  S81 
  92 »  9000  DS9    1987    466616-0007  393457  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9    1987    466616-0001  358501  TO4E06 
  92 »  9000  DSC9    1987    466616-0002  370091  TO4E06 
  93 »  9000  DSC9    1984    310461  349272  S81 
  93 »  9000  DSC9    1988    310794  1100371  S81 
  93 »  9000  DSC9    1988    311632  1100371  S81 
  93 »  9000  466616-0007    1987    466616-0007  393457  TO4E06 
  93 »  9000  DSC9    1990    466616-0010  1317655  TO4E06 
  93 »  9000  DSC9    1990    466616-0011    TO4E06 
  93 »  9000  DSC9        466616-0012  1317654  TO4E06 
  93 »  9000  DSC9        466616-0013  1317660  TO4E06 
  93 »  9000  DSC9        466616-0015  1351127  TO4E06 
  93 »  9000  DS9-40        466616-0004  370090  TO4E06 
  94 »  8800  DSC9-01 Euro 3    1999    703013-0003  1412937  GT3782 
  94 »  8800  DSC9-01 Euro 3    1999    703013-0004  1412938  GT3782 
  94 »  8800  DSC9-01 Euro 3    1999    703013-0005  1501656  GT3782 
  94 »  8800  DSC9-01    1999    703013-0002  1412938  GT3782 
  94 »  9000  DSC9-12    1995    452163-0005  1380097  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-13    1999    452285-0001  1400412  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-13        452285-0002  1401481  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-13        452308-0001  1405666  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-13        452308-0002  1405667  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-12        452308-0004  1405667  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-13    1998    452308-0005  1405667  GT4082 
  94 »  9000  DSC9-13        452309-0001  1405669  GT4082SN 
  94 »  9000  DSC9-13        452309-0002  1405671  GT4082SN 
  94 »  9000  DSC9-13        452309-0003  1405670  GT4082SN 
  94DB-310 »  9000  DSC9        452163-0001  1372846  GT4082 
  BUS »  8870  DI Euro3    2004    739543-0001  1525678  GTA4082B 
  BUS »  9000  DSC9-11    1997    452232-0007  1386404  GT4082 
  BUS »  9000  DSC9-11    1997    452232-0008  1386405  GT4082 
  BUS »  9000  DSC9-11    1997    314413  1362027  S2B 
  BUS »  11000  DS11-36    1989    312283  1114892  S3A 
  BUS »  11000  DSC11        3534100  1341286  WH2D 
  BUS »  11000  DSC11-72    0    3534857  1362047  HX50W 
  BUS »  11000  DSC11    1991    312822  1319896  S3A 
  BUS »  11000  DS11    1989    312159  1115749  S3A 
  BUS »  11000  DSC11-21    1991    313063  1319896  S3A 
  BUS »  11000  DSC11-26        3533616  1351631  H2D 
  Bus-Gas »  8870  OC9-G02/03    2005    760347-0001  1736960  GTA37 
  F-Bus »  8800  DC9-01/04 Euro 3    2003    703013-0009  1789394  GT3782 
  F-Bus »  8800  DC9-01/04 Euro 3    2006    703013-0014  1789394  GT3782 
  IRIZAR BUS »  8870  SG940A    2007    739542-0005  1775613  GTA4082B 
  K-BUS »  8800  OSC9-1    2000    452315-0003  1429244  GT4082S 
  K-BUS »  8800  OSC9-1    2003    452315-0006  1501662  GT4082S 
  K-BUS »  8800  OSC9-1    2004    452315-0009  1524890  GT4082S 
  K-BUS »  8800  OSC9-1    2006    452315-0012  1776540  GT4082S 
  K-Bus »  8800  DC9-01 Euro III    2001    703012-0007  1524883  GT3782 
  K-Bus »  8800  DC9-01 Euro III    2001    703012-0009  1766748  GT3782 
  K-BUS »  8800  OC9-G01    2008    452315-0013  1789899  GT4082S 
  K-bus »  9000  DSC9-02/05 Euro 3    2002    452311-0005  1501658  GT3782 
  K-bus »  9000  DSC9-02/05 Euro 3    2003    452311-0007  1524886  GT3782 
  K-bus »  9000  DSC9-02/05 Euro 3    2006    452311-0009  1766752  GT3782 
  L-BUS »  8800  DSC9-11    2003    452232-0021  1776618  GT4082 
  L-Bus »  8800  DC9-01/04 Euro 2    2004    703013-0008  1524885  GT3782 
  L-Bus »  8800  DC9-01/04 Euro 3    2006    703013-0012  1766750  GT3782 
  L-BUS »  8800  DSC9-E01    1998    452315-0001  1411875  GT4082S 
  L-BUS »  8800  DSC9-E01    2002    452315-0004  1501652  GT4082S 
  L-BUS »  8800  DSC9-E01    2003    452315-0007  1524880  GT4082S 
  L-BUS »  8800  DSC9-E01    2006    452315-0010  1776538  GT4082S 
  N-BUS »  8800  OSC9-1    2000    452315-0003  1429244  GT4082S 
  N-BUS »  8800  OSC9-1    2003    452315-0006  1501662  GT4082S 
  N-BUS »  8800  OSC9-1    2004    452315-0009  1524890  GT4082S 
  N-BUS »  8800  OSC9-1    2006    452315-0012  1776540  GT4082S 
  N-Bus »  8800  DSC9-01 Euro 2    1999    703013-0001  1412937  GT3782 
  N-Bus »  8800  DCS9-01 Euro 2    2004    703013-0007  1524884  GT3782 
  N-Bus »  8800  DC9-01/04 Euro 3    2003    703013-0011  1766749  GT3782 
  N-BUS »  8800  DSC9-E01    1998    452315-0002  1411875  GT4082S 
  N-BUS »  8800  DSC9-E01    2002    452315-0005  1501653  GT4082S 
  N-BUS »  8800  DSC9-E01    2003    452315-0008  1524881  GT4082S 
  N-BUS »  8800  DSC9-E01    2006    452315-0011  1776539  GT4082S 
  N-Bus »  9000  DSC9-12    1998    452309-0005  1430809  GT4082SN 
  P94L »  9000  DC9 Euro 3    1999    452311-0001  1412940  GT3782 
  P94L »  9000  DSC09-02 Euro 3    2002    452311-0004  1501660  GT3782 
  P94L »  9000  DSC9-02/05 Euro 3    2003    452311-0006  1524888  GT3782 
  P94L »  9000  DSC9-02/05 Euro 3    2006    452311-0008  1766751  GT3782