SAAB

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  9.3 »  2.0/4  L850  175  2002  G  720168-0001  12755106  GT2082ELS 
  9.3 »  2.0/4  L850  175  2002  G  720168-0011  12755106  GT2082ELS 
  9.3 »  2.0/4  B205E  185  2001  G  452204-0005  5955703  GT1752 
  9.3 »  2.0/4  B204  190  1999  G  452068-0002  9185372  TB2569 
  9.3 »  2.0/4  B204  190  1999  G  452068-0004  9185372  TB2569 
  9.3 »  2.0/4  B204  190  2000  G  452068-0003  9198318  TB2569 
  9.3 »  2.3/4  B235E  185  2001  G  452204-0005  5955703  GT1752 
  9.3 »  2.3/4  B235R  230  1999  G  49189-01800  9172180  TDO4HL 
  9.3 TiD »  1.9/4  M741  150  2004  D  755046-0001  55196859  GT1749MV 
  9.3 TiD »  1.9/4  M741  150  2005  D  755046-0002  55196766  GT1749MV 
  9.3 TiD »  1.9/4  M741  150  2005  D  755046-0003  55205356  GT1749MV 
  9.3 TiD »  2.2/4  Y2DTR  125  2001  D  705204-0001  9202611  GT1849V 
  9.3 TiD »  2.2/4  Y2DTR  125  2001  D  705204-0002  24418170  GT1849V 
  9.3 TiD »  2.2/4  Y22DTR  125  2002  D  717626-0001  24445062  GT1849V 
  9.5 »  3.0/V6  B308  200  2000  D  708699-0001  90490613  GT1549 
  9.5 »  3.0/V6  B308  200  2000  D  708699-0002  90490711  GT1549 
  9.5 »  2.0/4  2.0LPT  150  1997  G  452204-0001  9172123  GT1752 
  9.5 »  2.0/4  2.0LPT  150  1997  G  452204-0004  9172123  GT1752 
  9.5 »  2.0/4  L850  175  2002  G  720168-0001  12755106  GT2082ELS 
  9.5 »  2.0/4  L580  175  2002  G  720168-0011  12755106  GT2082ELS 
  9.5 »  2.0/4  B205E  185  2001  G  452204-0005  5955703  GT1752 
  9.5 »  2.3/4  2.3LPT  170  1997  G  452204-0001  9172123  GT1752 
  9.5 »  2.3/4  2.3LPT  170  1997  G  452204-0004  9172123  GT1752 
  9.5 »  2.3/4  B235E  185  2001  G  452204-0005  9172123  GT1752 
  9.5 »  2.3/4  B235R  230  1999  G  49189-01800  9172180  TDO4HL 
  9.5 »  3.0/V6  2.3LPT  200  1997  G  452194-0001  90490382  GT1549 
  9.5 TiD »  2.2/4  Y2DTR  125  2001  D  705204-0001  9202611  GT1849V 
  9.5 TiD »  2.2/4  Y2DTR  125  2001  D  705204-0002  2418170  GT1849V 
  9.5 TiD »  2.2/4  Y22DTR  125  2002  D  717626-0001  24445062  GT1849V 
  9.5 TiD »  3  6DE1  178  2002  D  715230-0005  8972572982  GT2559V 
  900 »  2.0/4      1981  G  465514-0001  931385  TBO312 
  900 »  2.0/4      1981  G  465514-0003  935798  TBO312 
  900 »  2.0/4  B201  145  1981  G  465514-0002  931383  TBO312 
  900 »  2.0/4  B201  145  1981  G  465514-0004  935796  TBO312 
  900 »  2.0/4  B204  150  1994  G  452068-0001  9146010  TB2569 
  900 »  2.3/4  B202L    1990  G  49184-03300  911930  TEO5 
  900 »  2.3/4  B202L  145  1991  G  49184-03200  8825069  TEO5 
  900 »  2.3/4  B202L  185  1987  G  49184-03400  748609  TEO5 
  900 16V »  2.0/4      1983  G  466420-0001  750995  TBO339 
  900 16V »  2.0/4  B202    1984  G  466420-0002  752140  TBO339 
  900 16V »  2.0/4      1987  G  466954-0001  756774  TBO357 
  900 16V »  2.0/4      1987  G  466954-0002  756776  TBO357 
  900 16V »  2.0/4      1989  G  465163-0001  748602  TBO382 
  900 16V »  2.0/4  B202F    1989  G  465163-0002  748603  TBO382 
  900 16V »  2.0/4  B202F    1989  G  465163-0003  748602  TBO382 
  900 16V »  2.0/4  B202F    1989  G  465163-0004  748603  TBO382 
  900 APC »  2.0/4  B201  137  1982  G  465904-0002  935800  TBO321 
  900 APC »  2.0/4  B201  137  1986  G  465904-0003  752420  TBO321 
  900 APC »  2.0/4  B201  155  1987  G  466956-0001  756758  TBO358 
  900 TDI »  2.2/4  HC TDI    1997  D  454229-0001  90573533  GT1549S 
  900 TDI »  2.2/4  HC TDI    1997  D  454229-0002    GT1549S 
  9000 »  2.0/4      1986  G  466952-0001  756808  TBO356 
  9000 »  2.0/4      1986  G  466952-0002  756810  TBO356 
  9000 »  2.0/4  B204    1994  G  452083-0001  9146051  TB2559 
  9000 »  2.3/4  B234R    1993  G  49189-01600    TDO4HL 
  9000 »  2.3/4  B234    1994  G  452083-0001  9146051  TB2559 
  9000 »  2.3/4  B234R    1994  G  49189-01700    TDO4 
  9000 16V »  2.0/4      1984  G  466456-0001  751776  TBO343 
  9000 16V »  2.0/4      1985  G  466456-0002  756217  TBO343 
  9000 16V »  2.0/4  B202E    1987  G  466952-0004  748606  TBO356 
  9000 16V »  2.0/4  B202E    1989  G  465181-0001  911930  TB2529 
  9000 16V »  2.0/4  B202F    1989  G  466952-0005  748607  TBO356 
  9000 16V »  2.0/4  B202F    1990  G  465181-0002  911932  TB2529 
  9000 16V »  2.3/4  B234L  175  1990  G  465183-0004  787209  TB2531 
  9000 16V »  2.3/4  B234L  185  1990  G  465183-0003  787208  TB2531 
  9000 16V »  2.3/4  B234L  200  1990  G  465183-0002  911707  TB2531 
  9000 16V »  2.3/4  B234L  200  1990  G  465183-0005  911634  TB2531 
  99 »  2.0/4  B201  145  1978  G  465296-0001  836618  TCO301 
  99 »  2.0/4  B201  145  1978  G  465296-0005  937790  TCO301