Porsche

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  911 GT2 »  3.6/V6  993USTGTR2  450  1995  G  5324-988-7003  993.123.014.82  K24 
  911 GT2 »  3.6/V6  993USTGTR2  450  1995  G  5324-988-7004  993.123.013.82  K24 
  911 GT2 »  3.6/V6  M96/70 S  462  2001  G  5324-988-7005  996.123.983.71  K24 
  911 Turbo »  3.0/4  930-50  260  1975  G  5222-988-2802  930.123.012.00  3LDZ 
  911 Turbo »  3.3  930-66    1986  G  5327-988-7006  930.123.013.03  K27 
  911 Turbo »  3.3  930-60  300  1978  G  5222-988-3100  930.123.013.01  3LDZ 
  911 Turbo »  3.3/4  930  320  1990  G  5327-988-7200  930.123.013.04  K27 
  911 Turbo »  3.6/V6  993UST  408  1994  G  5316-988-6735  993.123.014.51  K16 
  911 Turbo »  3.6/V6  993UST  408  1994  G  5316-988-6736  993.123.013.51  K16 
  911 Turbo »  3.6/V6  M96/70  420  2000  G  5316-988-6726  996.123.013.74  K16 
  911 Turbo »  3.6/V6  M96/70  420  2000  G  5316-988-6727  996.123.014.74  K16 
  911 Turbo »  3.6/V6  997 Top (right)  480  2005  G  5304-988-0060  997.123.014.72  BV50 
  911 Turbo »  3.6/V6  997 Top (left)  480  2005  G  5304-988-0061  997.123.013.72  BV50 
  924 Carrera GT »  2.0/4  931  210    G  5326-988-6021  931.123.012.01  K26 
  924 Carrera GT »  2.0/4  931.50  210  1981  G  5326-988-6023  931.123.012.06  K26 
  924 Carrera GTS »  2.0/4  931  250  1982  G  5326-988-7008  931.123.002.08  K26 
  924 Turbo »  2.0/4  931    1981  G  5326-988-6407  931.123.013.05  K26 
  924 Turbo »  2.0/4  931  150  1980  G  5326-988-6020  931.123.013.01  K26 
  924 Turbo »  2.0/4  931  150  1981  G  5326-988-6022  931.123.013.06  K26 
  924 Turbo »  2.0/4  931.01  170  1980  G  5326-988-7007  931.123.012.05  K26 
  935 »    935    1973  G  5636-988-4200  911.123.015.00  EB 33K 
  935 »    935    1977  G  5326-988-7010  930.123.015.00  K26 
  935 »  3.0/6  935  748  1980  G  5327-988-7004  935.123.008.00  K27 
  944 Turbo »  2.5  951  220  1983  G  5326-988-6710  951.123.131.00  K26 
  944 Turbo »  2.5  951  220  1985  G  5326-988-6720  951.123.131.02  K26 
  944 Turbo »  2.5  951  250  1989  G  5326-988-7041  951.123.131.03  K26 
  944 Turbo »  2.5  951  250  1989  G  5326-988-7042  951.123.131.03  K26 
  956 »  2.7  935-76  626  1982  G  5326-988-6024  935.123.013.00  K26 
  959 »  2.9  959  401  1985  G  5326-988-6721  959.123.017.00  K26 
  959 »  2.9  959  401  1985  G  5326-988-6722  959.123.017.01  K26 
  CAYENNE »  4.8/V8    500    G  VD430066  B6E810288  RHF5H 
  CAYENNE »  4.8/V8    500    G  VD430067  B69513700C  RHF5H