Pontiac

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  2000 SE »  1.8/4      1984  G  465853-0001    TBO239 
  2000 SE »  1.8/4      1984  G  466204-0001  10029234  TBO205 
  6000 »  1.8/4      1984  G  465853-0001    TBO239 
  6000 »  1.8/4      1984  G  466204-0001  10029234  TBO205 
  GRAND PRIX »  3.1/V6      1989  G  465939-0002    TB2528 
  GRAND-AM »  2.0/4      1988  G  465365-0001  10068532  TB2521 
  GRAND-AM »  2.0/4      1989  G  465749-0001  10106055  TB2522 
  GRAND-AM »  2.0/4    165  1984  G  466876-0001  14076448  TB2506 
  SOLSTICE GXP »  2.0/4  L850  250  2005  G  5304-988-0059  12598713  K04 
  SUNBIRD »  1.8/4      1984  G  465853-0001    TBO239 
  SUNBIRD »  1.8/4      1984  G  466204-0001  10029234  TBO205 
  SUNBIRD »  2.0/4      1988  G  465365-0001  10068532  TB2521 
  SUNBIRD »  2.0/4      1989  G  465749-0001  10106055  TB2522 
  SUNBIRD »  2.0/4    165  1984  G  466876-0001  14076448  TB2506 
  TRANS-AM »  3.8/V6      1989  G  466748-0005    TBO348 
  TRANS-AM »  3.8/V6      1989  G  466748-0006  25536314  TBO348 
  TRANS-AM »  5.0/V8      1980  G  465518-0001  10009219  TBO305 
  TRANS-AM »  5.0/V8      1981  G  465518-0002  10017945  TBO305