nissan-ter

Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  »  2700  TD27Ti    1999    705668-0001    GT1544 
  »  13070  D620X        703654-0003    GT4594 
  »  13070  GE13        703654-0007    GT4594 
  »  13070  GE13        703654-0008    GT4594 
  »  13070  GE13        703654-0009    GT4594 
  »  13070  GE13        703654-0010    GT4594 
  »  13070  GE13        703654-0011    GT4594 
  »  13070  GE13        703654-0013    GT4594 
  ATLEON »  3000  ZD30    2008    767851-0001  14411-MA70A  GT23V 
  L35 »  3000  BD-30 Ti    2002    709693-0001  14411-69T60  GT2252S 
  L60 »  3000  B4-40 Ti    1996    452129-0001  14411-D8701  TB25 
  L60 »  3000  B4-40 Ti    2000    452129-0002  14411-D8702  TB25 
  L60 »  3000  B4-40 Ti    2001    452129-0003  14411-D8703  TB25 
  L70 »  3000  B4-40 Ti    1996    452129-0001  14411-D8701  TB25 
  L70 »  3000  B4-40 Ti    2000    452129-0002  14411-D8702  TB25 
  L70 »  3000  B4-40 Ti    2001    452129-0003  14411-D8703  TB25 
  L80 »  3000  B4-40 Ti    1996    452129-0001  14411-D8701  TB25 
  L80 »  3000  B4-40 Ti    2000    452129-0002  14411-D8702  TB25 
  L80 »  3000  B4-40 Ti    2001    452129-0003  14411-D8703  TB25 
  M100 »  3000  BD-30 Ti    1996    452187-0001  14411-59T00  GT2252 
  M100 »  3000  BD-30 Ti    1997    452187-0006  14411-69T00  GT2252 
  M110 »  5985  MT-36 Ti        452203-0002  14411-D8802  GT3271S 
  M115 »  5985  MT-36 Ti        452203-0001  14411-D8801  GT3271S 
  M130 »  5985  MT-36 Ti        452203-0002  14411-D8802  GT3271S 
  M150 »  5985  MT-36 Ti        452203-0001  14411-D8801  GT3271S 
  M210 »  5985  B6-60 Ti        706705-0001    GT3267 
  TL18 »  2700  TD27T    2001    715645-0002  14411-G2408  GT2052S 
  TL18 »  2700  TD27T    2001    715645-0004  14411-69T91  GT2052S 
  TL18 »  2700  TD27T    2001    703605-0001  14411-G2405  TB2580 
  TL18 »  2700  TD27T    2001    703605-0002  14411-G2402  TB2580 
  TL18 »  2700  TD27T    2001    703605-0003  14411-G2407  TB2580