lexus

 Model 
 Zapremina 
 Motor 
 Snaga HP 
 Godina 
 Gorivo 
 Kataloški broj 
 OEM Broj 
 Tip turbine 
  SOARA »        3.0    17201-46010    CT12 
  SOARA »        3.0    17201-70020    CT12 
  SOARA »        3.0    17201-70030    CT12