kamatsu-gra

Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  PC400-3 »            465105-5002S  6152818310   
  LW200 »            465044-5261S  6137828200   
  D90/65-8 »            466152-5004S  6150818300 - 6152818200   
  PC400 »            465105-5010S  6151838110   
  Earth moving machine »            408190-0006  N/D   
  D60F »            466152-5004S  6152818300 - 6152818200   
  PC300-3 »            465105-5001S  6152828110   
  WA150 »            465636-5207S  6207818130   
  Earth moving machine »            466704-5203S  6222818210   
  WA400-3 »            466535-5002S  6222818310   
  IH530 »            465044-5261S  6137828200   
  Earth moving machine »            700836-0002  6207818330 - 6207819330   
  PC400-3 »            465105-5003S  6152818210   
  PC220-1/2 »            465044-5261S  6137828600   
  DS66S-1 »            465044-5257S  6137818101   
  WA400 »            465044-5257S  6138828200 - 6138828201   
  WA350-1 »            465044-5257S  6138828400   
  LW160 »            465044-0236  6137828100   
  PC220-5 »            465044-5251S  6207818210   
  Excavator PC400 »        1994-03    315650  6152828210   
  LW250-5 »        1995-09    315428  6152828110   
  Excavator PC400 »        1995-03    315153  6222838171   
  Earth moving machine »        1994-12    315106  6222838311   
  Excavator PC220 »        1994-04    315043  6209818311   
  Excavator PC400 »        1994-08    315042  6222838170   
  Excavator PC150/200 »        1994-01    314334  6207818331   
  Excavator PC220 »        1992-08    313593  6209818310   
  Excavator PC150/200 »        1991-04    313075  6207818330   
  Excavator PC400 »        2000-10    318508  6222838220   
  Excavator »        2000-10    318501  6222838210   
  PC400 Tier 2 »        2000-05    318127  6152828220   
  PC220-5 »            465044-5252S  6207818220   
  D65EX »            466704-5213S  5222818210 - 6151828500   
  IH530 »            465044-5226S  6137818102 - 6137818101   
  PC100 - PC120 »            465636-5216S  6205828100 - 6205828150   
  D60F - WA450 »            466152-5002S  6152818200 - 6152818300   
  Earth mover »            319032  6502129005   
  WA480 »        2003    319460  6156818150   
  Earth moving machine »            312875  6207818210   
  Front end Loader »            313635  6222818180   
  Front end Loader »            319119  6222838312   
  N/D »            318143  96K492   
  PC128UU »            465636-5217S  6205818150   
  D60F »            466152-0005  6152818300   
  PC300-6 »            466670-5013S  6222838171   
  PC300-3 »            466702-5001S  6151818400   
  PC150/200 »            700836-5001S  6207819330   
  D40 - D45 »            465044-0227  6131828102   
  Front end Loader »        2002-03    319174  6156818130   
  PC200-6 »            722527-5001S  6207818031   
  Excavator »        1989    466828-5005S  2674A127   
  Excavator »            3539697  3804877 - 6735818201 - 6735818301 - 6735818401   
  PC400-3 »            466704-5211S  6735818300