iveco-ter

Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  »  2500  8140.27.215        465318-0009  4843377  TAO302 
  »  3910  8040.45.281        465379-0001  483056  TAO318 
  »  3910  8042.25.4980        465632-0007  98444659  TAO303 
  »  3910  8040.45.4000        465379-0004  98412430  TAO318 
  »  5500  8060.24.661        465640-0008  4769384  TO4B49 
  »  5500  8060.24.661        465640-0021  4769384  TO4B49 
  »  5500  8060.24.642        465640-0012  4797662  TO4B49 
  »  5500  8060.24.642        465640-0026  4797662  TO4B49 
  »  5500  8060.24.678        465640-0025  4774710  TO4B49 
  »  5861  8060.25.4740        465425-0003  98465811  TBP408 
  »  5861  8060.25.621        465640-0014  4810501  TO4B49 
  »  5861  8060.25.261        465443-0001  4840419  TO4E49 
  »  5861  8060.45.4100        465413-0003  4848629  TO4E46 
  »  5861  8062.45.685        465640-0019  4837822  TO4B49 
  »  5861  8060.45.6000        465413-0002  4848508  TO4E46 
  »  7790  CURSOR 8        3594774  504017225  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3594910  504032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3594948  504017225  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3595021  500393559  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3595022  5000393559  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3595923  500341336  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3596071  504014308  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3596794  504025637  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3596820  504032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3596821  500341336  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3598517  504032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3598518  500341336  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        3598519  500393559  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4036479  504032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4037609  504025637  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4038396  404032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4038401  504025637  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039378  504108311  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039379  504108308  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039380  504108309  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039381  504108310  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039382  504108311  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4039383  504108312  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039899  504108309  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4039900  504108312  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4041640  504032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4041642  500393559  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4041643  504108308  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4041644  504108312  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4042532  504014308  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4042537  504025637  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4042540  504108309  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4042543  504108310  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043387  504017225  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043388  504108310  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043389  504108309  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043390  504025637  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043509  500341336  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043510  504032322  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043511  500393559  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043512  504025637  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043513  504017225  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043514  504014308  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043515  504108308  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043516  504108309  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043517  504108310  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043518  504108311  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4043519  504108312  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046928  504252148  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046929  504252146  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046930  504252148  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8        4046931  504252234  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046932  504252235  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046933  504252241  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046934  504252241  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046935  504252242  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046936  504252243  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046937  504252238  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046938  504252238  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046940  504252149  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046941  504252149  HY40V 
  »  7790  CURSOR 8 - F2B        4046942  504252233  HY40V 
  »  8100  8365.26.512        465523-0001    TO4E28 
  »  9498  8465.41.601        466652-0003  61319205  TA4511 
  »  10300  CURSOR 10        3594725  504003367  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        3594875  504003367  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        3597276    HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        3597277  504044516  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        3598516    HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4036283  504044516  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4038393  504044516  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4042550  504044516  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4043378  504044516  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4043380  504044516  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4046943  504255233  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4046944  504255233  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4046976  504269296  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4046977  504269296  HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4047702    HY55V 
  »  10300  CURSOR 10        4047703    HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        3594712    HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        3594931  504004854  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        3594932  504000453  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        3595671  504004854  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        3598515  504004854  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4036282  504004854  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4038389  504004854  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4042547  504000453  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4043267    HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4043324  504004584  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4043325  504000453  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4046945  504252142  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4046946  504252142  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4046978  504268887  HY55V 
  »  12900  CURSOR 13        4046979  504268887  HY55V 
  »  13798  8210.42.3250        454003-0006  99461011  TA5126 
  »  13798  8210.42.300        454003-0007  99481116  TA5126 
  »  13798  8210.42K.351        454003-0005  99439019  TA5126 
  »  13798  8210.42.3250        454003-0006  99461011  TA5126 
  »  13798  8210.42.380        454003-0003  98429361  TA5126 
  110.17 »  5861  8060.25.600        465640-0013  4810230  TO4B49 
  110.21 »  5861  8060.45.5100        465427-0005  99467664  TBP409 
  110.21 »  5861  8060.45.5100        465427-0007  500326409  TBP409 
  115.17 »  5861  8060.25.600        465640-0013  4810230  TO4B49 
  1.2E25 »  5861  8060.45.6000        465427-0002  9841188  TBP409 
  135.17 »  5861  8060.25.600        465640-0013  4810230  TO4B49 
  145.17 »  5861  8060.25.4000        465425-0001  98467056  TBP408 
  1.5E29 »  7680  8360.46    1989    5327-988-7014  4846402  K27 
  165.24 »  9700  8220.22    1982    5328-988-7004  61690016  K28 
  165.24 »  9700  8220.22    1986    3520546  61690083  H2C 
  165.24 »  9700  8220.21    1985    3521809  61690054  H2C 
  165.24 »  9700  8220.21    1986    3523134  61690085  H2C 
  170.3 »  13798  8210.22        55548  4729471  4LGK 
  1.7E20 »  5861  8060.25.420        465403-0004  4848507  TO4E47 
  1.7E20 »  5861  8060.25.400        465425-0001  98467056  TBP408 
  1.7E20 »  5861  8060.45.410        465427-0001  98440516  TBP409 
  170F30 »  13798  8210        3501756  4729471  4LGK 
  175.17 »  5861  8060.25.4000        465425-0001  98467056  TBP408 
  175.2 »  5861  8060.45.4300        465427-0001  98440516  TBP409 
  175.24 »  9498  8460.21.260        466652-0001  61318301  TA4511 
  175.24 »  9500  8460.21    1984    3523022  61317004  H2C 
  175.24 »  9700  8460.21    1986    3523134  61316026  H2C 
  180.22 »  5500  8460.45.460        465427-0003  98465538  TBP409 
  180.24 »  9700  8460.21    1986    3523134  61315103  H2C 
  1.8E40 »    8460.41        3534355  61320961  HX50W 
  190.24 »  9498  8460.21.200        466652-0001  61318301  TA4511 
  190.26 »  9500  8460.21.601    1984    3523022  61318577  H2C 
  190.3 »  13798  8210.22.241    1984    5232-988-3267  4843781  4LGZ 
  190.3 »  13798  8210.22.373    1981    5232-988-3285  4765164  4LGZ 
  190.3 »  13798  8210.22.069    1984    5232-988-3287  4806062  4LGZ 
  190.32 »  9498  8460.41.102        465563-0001  61318777  TA4510 
  190.32 »  9500  8460.41.102    1988    3527457  61319421  H2C 
  190.33 »  13798  8210.22.101    1984    3523055  4802316  4LGK 
  190.33 »  13798  8210.22    1984    5232-988-3265  4802317  4LGZ 
  190.36 »  13798  8210.22.800        454003-0004    TA5126 
  190.36 »  13798  8210.42.103    1986    3525178  98414561  4LGK 
  190.36 »  13798  8210.42K.351    1999    454003-0009  50037231  TA5126 
  190.36 »  13798  8215.42.985    1999    454003-0011  50037233  TA5126 
  190.36 »  13798  8210.22.170        3530980  98462946  H2D 
  190.36 »  13798  8210.42.400        454003-0002  4854264  TA5126 
  190.36 »  13798  8210.42.400    1999    454003-0008  50037230  TA5126 
  190.38 »  17173  8220.22.000        465468-0002  8220.22.000  TO4B05 
  190.38 »  17173  8280.22.009        465468-0009  8280.22.009  TO4B05 
  190.38 »  17173  8280.22.009        465468-0010  8280.22.009  TO4B05 
  190.38 »  17173  8220.22.000        465468-0011  4786457  TO4B05 
  190.38 »  17173  8220.22.000        465468-0012  4786456  TO4B09 
  190.42 »  13798  8210.42.400        454003-0002  4854264  TA5126 
  190.42 »  13798  8210.22.800        454003-0004    TA5126 
  190.42 »  13798  8210.42.400    1999    454003-0008  50037230  TA5126 
  190.42 »  13798  8210.42K.351    1999    454003-0009  50037231  TA5126 
  190.42 »  13798  8215.42.985    1999    454003-0011  50037233  TA5126 
  190.42 »  17173  8280.22.205        465468-0013  4819794  TO4B05 
  190.42 »  17173  8280.22.205        465468-0014  4819795  TO4B05 
  190.42 »  17173  8280.22.205        465468-0023  4835337  TO4B05 
  190.42 »  17173  8280.22    1985    5327-988-6038  4787336  K27 
  190.42 »  17173  8280.22    1985    5327-988-6039  4787337  K27 
  190.45T »  17173  8280.42.300        465468-0021  4819893  TO4B05 
  190.45T »  17173  8280.42.300        465468-0022  4819892  TO4B05 
  190.48 »  17173  8280.42    1988    5327-988-7009  98471193  K27 
  190.48 »  17173  8280.42.300        465468-0024  4825119  TO4B05 
  190.48 »  17173  8280.42.301        465468-0025  4825118  TO4B05 
  190.48 »  17173  8280.42.001        465468-0021  4819893  TO4B05 
  190.48 »  17173  8280.42.001        465468-0022  4819892  TO4B05 
  190.48 »  17173  8280.42.050    1995    454007-0003  98435387  TO4E47 
  190.48 »  17173  8280.42.050    1995    454007-0004  98435386  TO4E47 
  190.52 »  17173  8280.42    1995    454007-0005  99465731  TO4E31 
  190.52 »  17173  8280.42    1995    454007-0006  99465732  TO4E31 
  1.9E17 »  5861  8060.45.4200        465413-0004  98474932  TO4E46 
  1.9E17 »  5861  8060.25.400        465403-0003  98411632  TO4E47 
  1.9E20 »  5861  8060.25.4700        465425-0001  98467056  TBP408 
  1.9E25 »  5861  8060.45.6200        465427-0002  98441188  TBP409 
  1.9E32 »    8460.41        3530536  61318802  H2D 
  1.9E44 »  13798  8210.42SPR        3530555  4863360  H3B 
  1.9E49 »  13798  8210.45.5000        465468-0001  4732533  TO4B05 
  1.9E49 »  13798  8210.42.5000    1996    465481-0002  500373235  TBP4802 
  1.9E49 »  13798  8210.42.5000    1996    465481-0001  98429358  TBP4802 
  1.9E50 »  13798  8210.42.5000    1996    465481-0002  500373235  TBP4802 
  1.9E50 »  13798  8210.42.5000    1996    465481-0001  98429358  TBP4802 
  1.9E54 »  17173  8280.42.320    1995    454007-0001  98439643  TO4E47 
  1.9E54 »  17173  8280.42.350    1995    454007-0002  98439642  TO4E47 
  240.26 »  9498  8460.21.106        466652-0001  61318301  TA4511 
  240.36 »  13798  8210.22.101        454003-0001    TA5126 
  315.17 »  5861  8060.25.4600        465425-0002  98421466  TBP408 
  330.26 »  9498  8460.21.202        466652-0001  61318301  TA4511 
  330.33 »  13798  8210.22.101    1984    3523055  4802316  4LGK 
  330.36 »  13798  8210.22.101        454003-0001    TA5126 
  330.36 »  13798  8210.42.269        3530980  98488950  H2D 
  370 »    8460.41.406        3531856  61320348  WH2D 
  370.24 »  9498  8460.21.709        466652-0001  61318301  TA4511 
  370.24 »  9700  8460.21    1986    3523134  61315102  H2C 
  370.3 »  13798  8210.22.101    1984    3522460  4797404  4LGK 
  370.3 »  13798  8210.22.406    1984    3501756  4804154  4LGK 
  3.7E32 »  13798  8210.22.419        3531669  98462935  H2D 
  370S24 »  9500  8460.21        3523022  61315684  H2C 
  4E36 »    8460.41.406        3527078  61318799  WH2D 
  4.4E46 »  13798  8210.42.400        454003-0002  4854264  TA5126 
  4.4E54 »  17173  8280.42.350    1995    454007-0002  98435387  TO4E31 
  480.21 »  9498  8460.21.611        465283-0001  61217634  TO4E18 
  480.21 »  9498  8460.21.615        465283-0002  61320425  TO4E18 
  480.21 »  9498  8460.21.611        465283-0003  61320978  TO4E18 
  490 »  7680  8360.46    1994    5327-988-7017  98499754  K27 
  490 »  7680  490    1994    5327-988-7019  99442005  K27 
  6E15 »  3910  8040.45.400    1991    465379-0003  4848601  TAO318 
  65.12 »  3910  8040.25.220        465318-0007  4810558  TAO302 
  65.12 »  3910  8040.25.230        465318-0008  4810558  TAO302 
  650000000000 »  3900  8040.45.4250    1994    5324-988-6406  99446020  K24 
  65000000000000 »  3910  8040.25.400        465632-0005  4848509  TAO303 
  680.26 »  9498  8460.21.601        466652-0002  61319193  TA4511 
  680.26 »  9498  8460.41.603        454070-0001  61320218  TBP4501 
  7.5E15 »  3900  8040.45.4300    1992    5324-988-6405  99446021  K24 
  7.5E15 »  3910  8040.45.400    1991    465379-0003  4848601  TAO318 
  7.5E16 »    8460.41.406    1994    3532816  92901386  WH2D 
  80.17 »  5861  8062.25.670        465640-0015  4812547  TO4B49 
  BUS »    8460.21    1987    3526031  61317578  H1E 
  BUS »  5500  8060.24.678        465640-0010  4774710  TO4B49 
  BUS »  9500  8460.21    1992    5328-988-6426  8010923  K28 
  BUS »  9500  8460    1995    5328-988-6431  8019187  K28 
  BUS »  13798  8210.22.869    1986    3525692  4824498  4LGK 
  BUS »  13798  8210.22    1988    3526955  98429819  4LGK 
  E17 »  3920      2000    702989-0003  4891639  GT2259S 
  EuroCargo »  5861  8060TC    1995    5327-988-6451  99446019  K27 
  EuroCargo »  5861  8060.45.4400    1994    5327-988-6715  99446017  K27 
  EuroStar »  17173  8280.42    1995    5327-988-6707  98435386  K27 
  TECTOR »  4000  AE0481G    2000    702989-0006  504094261  GT2259S 
  TECTOR »  4000  NEF Euro4    2006    755310-0001  504094449  GT2259S 
  TurboStar »  17173  8280.22    1982    5327-988-6402  4765151  K27