hyndai

Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AE    1994    466501-0002  28230-41401  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AE    1995    466501-0003  28230-41402  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AE    1996    466501-0004  28230-41411  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AE    1998    466501-0005  28230-41412  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AE    1995    471037-0001  28230-41421  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AE    1998    471037-0002  28230-41422  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AL    1998    700917-0001  28230-41650  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AL    1999    708337-0001  28230-41720  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AL    1997    471189-0001  28230-41601  GT1749 
  CHRORUS BUS »  3300  D4AL    1999    708337-0002  28230-41730  GT1749 
  H350 »  3298  D4AE    1998    466501-0005  28230-41412  GT1749LS 
  H350 »  3298  D4AE    1995    471037-0001  28230-41421  GT1749LS 
  H350 »  3298          702213-0001  28230-41710  GT2052S 
  H350 »  3298  D4AL        708337-0001  28230-41720  GT1749 
  HD72 »  3298  D4AL        703389-0002  28230-41431  GT20