hino

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  »  5300  JO5C-TF    1998    750853-0001  24100-3530A  GT3271S 
  »  7960  JO8C-TI    1997    479016-0002  24100-3251C  GT3576D 
  »  7960  YF75    1998    479031-0003  24100-3301A  TBP430 
  »  7960  YF75    1998    742227-0001  24100-3301A  TBP430 
  »  7960  JO8C-TI    1997    750849-0001  24100-3251C  GT3576D 
  »  5300  JO5C-TF    1998    704409-0001  24100-3530A  GT3271S 
  BUS »  4009  N04C-TK    2006    766237-0001  17201-E0080  GT2259LS 
  BUS »  4009  N04C-TK    2006    766237-0004  17201-E0081  GT2259LS 
  CITY BUS »  6400  JO7E    2007    770862-0004  17201-E0342  GT3576KL 
  LIESSE II »  4009  N04C-TG    2006    766237-0002  17201-E0061  GT2259LS 
  LIESSE II »  4009  N04C-TG    2006    766237-0003  17201-E0062  GT2259LS 
  RANGER »  4600  JO5D    2005    729274-0034  17201-E0321  GT3571KL 
  RANGER »  6600  JO7E    2005    728392-0020  17201-E0311  GT3576KL