daf

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  »  6200  NS177M        452316-0001  1345172  TBP4 
  »  8600  RG170 CNG        452207-0004  1326680  GT4082 
  »  8600  GC170LPG    2000    709347-0001    GT3776 
  »  8660  GS245M    1994    466502-0006  1303636  TA4510 
  »  9200  PE235C    2000    703457-0001    GT4088 
  »  12600  XF315M    1999    452281-0007    GT4294S 
  1000 »  5900  6BTA        3525648  492130  H1C 
  1100 »  6170  DT615    1986    465186-0001  636949  TA3501 
  1100 »  6240  DNTD620        466780-0001  284555  TO4E11 
  1300 »  6240  DNT620    1986    466780-0002  394778  TO4E11 
  1500 »  6170  DS575        12050  236292  3-275 
  1500 »  6170  DS575        54674  167206  3LD9 
  1500 »  6170  DT615    1986    465186-0001  636949  TA3501 
  1600 »  6170  DT615        53510  252447  3A-275 
  1600 »  6170  DT615    1973    54097  166102  3LD9 
  1600 »  6170  DT615    1986    465186-0001  636949  TA3501 
  1700 »  6240  DNT620        466780-0001  284555  TO4E11 
  1700 »  6240  DNT620    1986    466780-0002  394778  TO4E11 
  1800 »  6170  DT615        54097  166102  3LD9 
  1800 »  8270  DHT825        465942-0013  370871  TA4503 
  1900 »  6170  DT615    1986    465186-0001  636949  TA3501 
  1900 »  6240  DNT620    1986    466780-0001  284555  TO4E11 
  1900 »  6240  DNS620    1986    466780-0003  538994  TO4E11 
  1900 »  6240  DNS620    1986    466780-0004  90617  TO4E11 
  2000 »    DU825        53865  252262  4LEV 
  2100 »  8270  DHT825        466502-0011  298515  TA4510 
  2100 »  8270  DHTD825        465942-0005  674022  TA4503 
  2100 »  8270  DHTD825        465942-0015  674022  TA4503 
  2100 »  8270  DHT825        465942-0003  656331  TA4503 
  2100 »  8270  DHT825        465942-0013  370871  TA4503 
  2200 »    DU825    1972    53865  252262  4LEV 
  2300 »  8270  DHT825        466502-0011  298515  TA4510 
  2300 »  8270  DHU825    1979    5223-988-3281  631276  3LKZ 
  2300 »  8270  DHT825        465942-0003  656331  TA4503 
  2300 »  8270  DHT825        465942-0013  370871  TA4503 
  2500 »  8270  DHS825        465942-0001  655012  TA4503 
  2500 »  8270  DHS825        465942-0002  370870  TA4503 
  2500 »  8270  DHS825        465942-0011  370870  TA4503 
  2500 »  8270  DHS825        465942-0012  657196  TA4503 
  2800 »  11600  DKS1160        5232-988-2201  504129  4LG 
  2800 »  11600  DKT1160        5232-988-3208  629749  4LG 
  2800 »  11600  DKSE1160        5232-988-3209  629748  4LG 
  2800 »  11600  DKS11600    1982    5232-988-3205  662115  4LG 
  2800 »  11600  DKT1160    1989    5329-988-7002  72238  K29 
  2800 »  11600  DKS1160    1979    5232-988-3202  641229  4LG 
  2800 »  11600  DKZE1160    1984    5336-988-6449  292152  K361 
  2800 »  11600  DKS1160    1981    5336-988-6450  641229  K361 
  3300 »  11600  DKX1160    1985    5336-988-6455  292520  K361 
  3300 »  11600  DKX1160    1981    5336-988-6450  664576  K361 
  3300 »  11600  DKX1160    1983    5336-988-6454  274593  K361 
  3600 »  11600  DKZE1160    1984    5336-988-6449  292152  K361 
  3600 »  11600  DKS1160    1981    5336-988-6451  663516  K361 
  400 »  2500  XD3S        465318-0003  192148  TAO302 
  45 »  5900  6BTA        3525648  492130  H1C 
  55 »  5900  6BTA        3531696  3531456  H1C 
  55 »  5900  6BTA        3536368  3536421  WH1C 
  55 »  5900  6BTA        3536725  3536726  WH1C 
  55 »  5900  6BT        3538626  3538627  HX35W 
  65CF.240 »  6200  NS177M    1996    452197-0001  1303582  GT3776 
  75.24 »  8660  RS180L    1994    466502-0001  1249182  TA4510 
  75.24 »  8680  RS180L    1994    466502-0002  1232972  TA4510 
  75.27 »  8660  RS200L    1994    466502-0001  1249182  TA4510 
  75.27 »  8660  R200L    1994    466502-0002  1232972  TA4510 
  75.3 »  8660  RS222L        466502-0001  1249182  TA4510 
  75.3 »  8660  RS200L        466502-0003  1259758  TA4510 
  75.3 »  8660  RS222L        466502-0004  1271325  TA4510 
  85.3 »  11600  WS222L    1988    5333-988-6407  79257  K33 
  85.3 »  11630  WS222L    1987    452070-0003  1250750  TA5130 
  85.3 »  11630  WS222L        452070-0004  1250884  TA5130 
  85.33 »  11600  WS242L    1987    452070-0003  1250750  TA5130 
  85.33 »  11600  WS242L        452070-0004  1250884  TA5130 
  85.33 »  11600  WS242L    1988    5333-988-6407  79257  K33 
  85.36 »  11600  WS268L    1987    452070-0001  1250650  TA5130 
  85.36 »  11600  WS268L        452070-0002  1250882  TA5130 
  85.36 »  11600  WS268L    1988    5333-988-6407  79257  K33 
  85.36 »  11600  WS268L    1989    5333-988-6410  89878  K33 
  95.31 »  11600  WS315M    1987    452070-0007  1284020  TA5130 
  95.31 »  11600  WS225    1987    5333-988-6406  389901  K33 
  95.33 »  11600  WS242L    1987    452070-0003  1250750  TA5130 
  95.33 »  11600  WS242L    1988    5333-988-6407  79257  K33 
  95.35 »  11600  WS259    1987    5333-988-6406  389901  K33 
  95.36 »  11600  WS268L    1988    5333-988-6407  79257  K33 
  95.36 »  11600  WS268L    1989    5333-988-6410  89878  K33 
  95.38 »  11600  WS282    1987    5333-988-6406  389901  K33 
  95.4 »  11600  WS295    1989    5333-988-6410  89878  K33 
  95.4 »  11600  WS295L    1991    5333-988-6415  1239197  K33 
  95.4 »  11600  WS295L    1993    5333-988-6715  1279827  K33 
  95.43 »  11600  WS315L    1991    5333-988-6711  1262534  K33 
  95.43 »  11600  WS315L    1991    5333-988-6713  1229626  K33 
  95XF »  12600  XF280M    2000    452281-0008  1377426  GT4294S 
  95XF.380 »  12600  XF315M    1999    706844-0005  1377427  GT4294S 
  95XF.380 »  12600  XF280M    1997    452229-0002  1319283  GT4294S 
  95XF.380 »  12600  XF280M    1997    452235-0003  1319285  GT4294 
  95XF.420 »  12600  XF355M    1999    452281-0006  1377400  GT4294S 
  95XF.425 »  12600  XE315C2    2001    452281-0010  1453883  GT4294S 
  95XF.425 »  12600  XE315C0    2002    706844-0006  1609989  GT4294S 
  95XF.430 »  12580  XE315    2001    5331-988-7124  1398521  K31 
  95XF.430 »  12600  XF315M    1997    452229-0001  1319282  GT4294S 
  95XF.430 »  12600  XF315M    1997    452235-0002  1319284  GT4294 
  95XF.430 »  12600  XF280M    1997    706844-0001  1362357  GT4294 
  95XF.430 »  12600  XF280M    1997    706844-0002  1362358  GT4294 
  95XF.430 »  12600  XE315C    1999    706844-0003  1357830  GT4294S 
  95XF.430 »  12600  XF315M    1999    706844-0004  1377402  GT4294 
  95XF.475 »  12600  XE355C    2000    452281-0008  1377426  GT4294S 
  95XF.475 »  12600  XF355M    2002    452281-0013  1609987  GT4294S 
  95XF.475 »  12600  XE355C    2002    721644-0002  1448806  GT4594S 
  95XF.480 »  12580  XE355    2001    5331-988-7124  1398521  K31 
  95XF.480 »  12600  XF355M    1997    452235-0001  1319281  GT4294 
  95XF.480 »  12600  XE390C    2002    721644-0001  1443766  GT4594S 
  95XF.520 »  12600  XE390C    2000    452281-0009  1397101  GT4294S 
  95XF.520 »  12600  XE390C0    2000    452281-0014  1609988  GT4294S 
  95XF.530 »    N14        3536095  3804308  BHT3E 
  95XF.530 »  12600  XF355M    1999    452281-0008  1337404  GT4294 
  BUS »  8600  GG170 CNG        452207-0003  1320059  GT4082 
  BUS »  8600  RG170    2000    709347-0002    GT3776 
  BUS »  8600  RG170    2000    709347-0003    GT3776 
  BUS »  8600  RT170L        452188-0001  1300737  TA45 
  BUS »  8600  GG170 LPG        452207-0001  1320059  GT4082 
  BUS »  8600  RG170 LPG        452207-0002  1326680  GT4082 
  BUS »  8600  GG170LPG    2000    452207-0006  1387954  GT4082 
  BUS »  8600  RG170    2000    452207-0007  1387955  GT4082 
  BUS »  8660  GS200L    1994    466502-0005  1284658  TA4510 
  BUS »  11600  NTG1160    1986    5333-988-6402  389902  K33 
  BUS »  11600  DKS1160    1987    5336-988-6460  387964  K361 
  BUS »  11600  DKS11600    1990    5336-988-6468  95130  K361 
  CF65.310 »  9200  PE235C    2000    703457-0002  1382393  GT4088 
  CF75.280 »  9200  PF205M    1997    452231-0002  1314933  GT4088 
  CF75.300 »  9200  PE228C    2001    716703-0001  1377662  GT4088 
  CF75.315 »  9200  PF235M    1997    452231-0001  1311280  GT4088 
  CF75.355 »  9200  PE265C        452257-0005  1398886  GT4088 
  CF85.340 »  12580  XF250M    1999    5331-988-7118  1358390  K31 
  CF85.340 »  12600  XF250    2002    706844-0002  1362358  GT4294 
  CF85.340 »  12600  XE250C    2002    706844-0003  1357830  GT4294 
  CF85.350 »  12600  XF280M    1999    452281-0003  1337406  GT4294S 
  CF85.380 »  12600  XF280M    1997    452235-0003  1319285  GT4294 
  CF85.430 »  12600  XF315M    1997    452235-0002  1319284  GT4294 
  CF85.430 »  12600  XE315C2    2001    452281-0010  1453883  GT4294 
  CF85.430 »  12600  XF315M    1999    706844-0004  1377402  GT4294 
  CF85.475 »  12600  XE355C    2002    721644-0002  1448806  GT4594S 
  F60 »    NS133AG    1993    466780-0003  538994  TO4E11 
  F60 »    NS133AG    1993    466780-0004  638994  TO4E11 
  F65.210 »  6200  NS156L    1993    466780-0008  1261575  TO4E11 
  F85.430 »  12600  XF315M    1999    452281-0002  1337405  GT4294S 
  F85.430 »  12600  XF250M    1999    706844-0004  1377402  GT4294 
  F95.380 »  12600  XE280CO    2002    706844-0007  1609989  GT4294 
  F95.420 »  12600  XF355M    1999    452281-0001  1337404  GT4294S 
  F95.430 »  12600  XF280M    1999    706844-0004  1377402  GT4294 
  FA65.180 »  6200  NS156L    1990    466780-0005  1261575  TO4E11 
  FA65.210 »  6200  NS156M    1993    466780-0006  1284626  TO4E11 
  FA65.240 »  6200  NS177M    1996    452197-0001  1303582  GT3776 
  FA95.360 »  11630  WS268L        452070-0001  1250650  TA5130 
  FA95.360 »  11630  WS268L    1989    452070-0002  1250882  TA5130 
  FA95.400 »  11630  WS295L        452070-0003  1250750  TA5130 
  FA95.400 »  11630  WS295L        452070-0004  1250884  TA5130 
  FA95.430 »  11630  WS315L    1987    452070-0001  1250650  TA5130 
  FA95.430 »  11630  WS315L        452070-0002  1250882  TA5130 
  FT95.330 »  11630  WS242L        452070-0003  1250750  TA5130 
  FT95.330 »  11630  WS242L        452070-0004  1250884  TA5130 
  SB220 »  11630  LT160L        452070-0005  1270190  TA5130 
  SB220 »  11630  LT160L        452070-0009  1298656  TA5130 
  SB2300 »  8270  DHS825        465942-0002  657196  TA4503 
  SB2300 »  8270  DHS825        465942-0012  657196  TA4503 
  TB2100 »  8270  DHT825        465942-0006  679024  TA4503 
  TB2100 »  8270  DHT825        465942-0016    TA4503 
  TB2100 »  8270  DHT825        466502-0011  298515  TA4510 
  TB2100 »  8270  DHT825        465942-0003  656331  TA4503 
  TB2100 »  8270  DHT825        465942-0013  370871  TA4503 
  XF95.380 »  12600  XF280M    2002    706844-0002  1362358  GT4294 
  XF95.380 »  12600  XE280C    2002    706844-0003  1357830  GT4294 
  XF95.430 »  12600  XF315M    2002    706844-0001  1362357  GT4294 
  XF95.430 »  12600  XE315C    2002    706844-0003  1357830  GT4294