alfaromeo

 Model  Zapremina  Motor  Snaga HP  Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine 
  33 »  1.8/4  HR392HT  84  1989  D  5314-988-7002  35242026A  K14 
  75 »  1.8/4  195.49.0.00.10    1986  G  466858-0001  19549080900  TBO353 
  90 »  2.4/4  HR492HI  109  1989  D  5324-988-6450  35242002A  K24 
  90 »  2.4/4  HR492HI  110  1985  D  5316-988-6701  35242015A  K16 
  146 »  2.0  X8/49S    1999  D  VA180074  46432131  RHB52R 
  155 »  2.5/4        D  VA180055  35242049F  RHB51P 
  155 »  2.0/4  M643AT20C    1992  G  465103-0004  77202760  TBO367 
  156 »  2.4/5  M722BT24  150  1997  D  454150-0003  46520528  TD2503 
  156 »  2.4/5  M722MT24  150  1999  D  454150-0005  46763887  TD2503 
  164 »  2.5/4  HR425CHI  125  1992  D  5306-988-0001  35242038F  K06 
  164 »  2.0/4  SOFIM    1987  G  466384-0007  76301260  TBO338 
  164 »  2.0/V6  M624AT20C    1994  G  454054-0001  60596462  TB2538 
  164 »  2.0/V6  M631AT20C      G  49178-07200  60513721  TD05H 
  166 »  2.4/5  M722AT24  150  1997  D  454150-0004  46522417  TD2503 
  166 »  2.4/5  M722HT24  150  1999  D  454150-0006  46763886  TD2503 
  166 »  2.0/V6  M656AT20  200  1998  G  454054-0002  60607750  TB2538 
  145 JTD »  1.9/4  M720KT19T  105  1999  D  701796-0001  46480117  GT1544 
  145 JTD »  1.9/4  M720.19X  108  2000  D  712766-0001  46779032  GT1749V 
  146 JTD »  1.9/4  M720.19X  108  2000  D  712766-0001  46779032  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  M724.19  105  2000  D  708847-0001  46756155  GT1444S 
  147 JTD »  1.9/4  M724.19  108  2001  D  712766-0001  46786078  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  M724.19X  108  2004  D  712766-0002  55191596  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  1.9JTD 8V Euro4  120  2005  D  736168-0002  55188690  GT1749MV 
  147 JTD »  1.9/4  1.9JTD 8V Euro4  120  2005  D  736168-0003  55205177  GT1749MV 
  147 JTD »  1.9/4  M724.19  138  2003  D  716665-0002  55191934  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  M724.19  138  2004  D  716665-0001  46793334  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2005  D  760497-0001  55200925  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2006  D  760497-0002  55205370  GT1749V 
  147 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2007  D  777250-0001  55214063  GT1749V 
  156 JTD »  1.9/4  M720KT19T  105  1999  D  701796-0001  46480117  GT1544 
  156 JTD »  1.9/4  M720.19X  108  2000  D  712766-0001  46779032  GT1749V 
  156 JTD »  1.9/4  M724.19X  108  2004  D  712766-0002  55191596  GT1749V 
  156 JTD »  1.9/4  1.9JTD 8V Euro4  120  2005  D  736168-0003  55205177  GT1749MV 
  156 JTD »  1.9/4  M724.19  138  2003  D  716665-0002  55191934  GT1749V 
  156 JTD »  1.9/4  M724.19  138  2004  D  716665-0001  46793334  GT1749V 
  156 JTD »  2.4/5  M722KT24  140  2001  D  710811-0001  46769104  GT2256V 
  156 JTD »  2.4/5  M722.KT.24  140  2001  D  710811-0002  55191597  GT2256V 
  156 JTD »  2.4/5  M722.24  140  2001  D  716625-0001  46799070  GT2256V 
  156 JTD »  2.4/5  M722.24  175  2002  D  717661-0001  55182571  GT2052V 
  156 JTD »  2.4/5  M722.24  175  2002  D  717662-0001  46801285  GT2052V 
  156 JTD »  2.4/5  M728.2387  175  2003  D  750639-0002  55191599  GT2052V 
  159 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2005  D  761899-0001  55201498  GT1749MV 
  159 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2005  D  761899-0002  55201499  GT1749MV 
  159 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2006  D  761899-0003  55205358  GT1749MV 
  159 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2006  D  767836-0001  55205484  GT1749MV 
  159 JTD »  1.9/4  1.9JTD 16V Euro4  150  2007  D  773721-0001  55211064  GT1749MV 
  159 JTD »  2.4/5  2.4JTD 20V Euro4  210  2007  D  767878-0001  55208456  GTB2056V 
  164 TD »  2.5/4  HR492  115  1987  D  5316-988-6705  35242020A  K16 
  166 JTD »  2.4/5  M722.KT.24  140  2001  D  710811-0002  55191597  GT2256V 
  166 JTD »  2.4/5  M722KT24  140  2001  D  710812-0001  46767677  GT2256V 
  166 JTD »  2.4/5  M722.24  140  2001  D  716625-0001  46799070  GT2256V 
  166 JTD »  2.4/5  M722.24  175  2002  D  717662-0002  55191600  GT2256V 
  166 JTD »  2.4/5  2.4JTD 20V Euro4  180  2002  D  765277-0001  55205373  GT2256V 
  75 TD »  2.0/4  HR488HI  95  1986  D  5316-988-6703  35242005B  K16 
  BRERA JTD »  2.4/5  2.4JTD 20V Euro4  210  2007  D  767878-0001  55208456  GTB2056V 
  GTV »  2.0/4  M.624.AT.20.C  200  1996  G  454054-0001  60596462  TB2538 
  BRERA JTD »  2.4/5  2.4JTD-20V  200  2005  D  5304 970 0052  552000560  BV50